Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 425/19 - postanowienie Sąd Apelacyjny w Białymstoku z 2019-12-06

VIII Gz 43/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2 marca 2016

Data publikacji: 29 marca 2016

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty, podstawie weksli, warrant, rewers, czek, wniosek o wstrzymanie wykonalności, górnik, zażalenie, gorzów wielkopolski, upływ terminu do zaspokojenia, zapłata w postępowaniu nakazowym, postępowanie zażaleniowe, wykonanie nakazów, nakaz zapłaty w postępowaniu, tytuł wykonawczy, możliwość zawieszenia postępowania egzekucyjnego, wniosek o uchylenie zabezpieczenia, skutek wstrzymania, postępowanie zabezpieczające, istniejące zabezpieczenie
Zobacz»

VI Gz 292/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 22 października 2015

Data publikacji: 7 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

zapłata w postępowaniu nakazowym, nakaz zapłaty w postępowaniu
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • wniosek bezzasadny, zapłata w postępowaniu nakazowym, dalsza czynność w sprawie, wydział gospodarczy, wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty, warrant, jedyny argument, rewers, wstrzymanie wykonania nakazu, nakaz zapłaty w postępowaniu, wniesienie zarzutów od nakazu, przedmiotowy nakaz, wniosek o wstrzymanie, czek, podstawie weksli, zarzut merytoryczny, zażalenie pozwane na postanowienia, wydany nakaz zapłaty, zażalenie na postanowienie sądu, postanowienie sądu rejonowego
Zobacz»

I C 25/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 22 maja 2018

Data publikacji: 3 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • weksel, tytuł wykonawczy, nakaz zapłaty, deklaracja wekslowa, postępowanie nakazowe, wykonawcza wykonalność, wydanie nakazu zapłaty, umowa cesji, oznaczenie osoby, cesja wierzytelności, faktura i nota odsetkowa, siedziba, spółka w trybie, klauzula wykonalności postanowienia, plan podziału, suma wekslowa, numer porządkowy, twierdzenie i zarzut, część majątków, stosunek podstawowy
Zobacz»

I ACz 721/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 23 maja 2013

Data publikacji: 4 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • nakaz zapłaty, zażalenie powoda, wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty, postępowanie nakazowe, wstrzymanie wykonalności zaskarżonego nakazu, zwrot kosztów postępowania zażaleniowego, przesłanka wstrzymania wykonalności nakazu, wadliwość doręczenia, natychmiastowa wykonalność orzeczenia, pozwany, istnienie zobowiązania wekslowego, rygor natychmiastowej wykonalności wyroku, natychmiastowa wykonalność wyroku zaocznego, przedmiotowa instytucja, nakaz zapłaty z weksla, przesłanka do wstrzymania, aktualny etap, zasadność wydanego nakazu zapłaty, orzekanie w trybie, wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty
Zobacz»

I C 4294/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 marca 2018

Data publikacji: 3 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

nakaz zapłaty, zapłata w postępowaniu nakazowym
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • nakaz zapłaty, siedziba, zarzut od nakazów zapłaty, oda, wykupienie weksli, wniesienie zarzutów od nakazu, weksel własny, weksel za kwotę, zasada na powodzie, dowód nadania, całkowite spełnienie świadczenia, rozliczenie odsetek, cecha druga, druga faza postępowania nakazowego, zdecydowanie niewystarczające, in blanco, zapłata w postępowaniu nakazowym, odwrócenie ciężaru dowodu, pozew informacji, spłacone raty
Zobacz»

VIII Gz 235/18

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 czerwca 2018

Data publikacji: 22 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • nakaz zapłaty, wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty, popełnienie przestępstwa fałszerstwa, górnik, zażalenie, centrum, postępowanie nakazowe z weksla, uzasadniona wątpliwość, pozwane twierdzenie, podstawie weksli, pozwany, powiatowa policja, oddalenie wniosku o wstrzymanie, fakt złożenia zawiadomienia, podrobienie podpisów na dokumentach, zarzut od nakazów zapłaty, zasadność wydanego orzeczenia, wniosek do prokuratury, prokuratura rejonowa w pyrzycach, załączony weksel
Zobacz»

VI Gz 75/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 25 marca 2015

Data publikacji: 16 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • nakaz zapłaty, wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty, warrant, rewers, podstawa do wstrzymania, czek, podstawie weksli, krosno, przepis o ograniczeniu, zaskarżone postanowienie sądu rejonowego, postępowanie nakazowe, wydział gospodarczy, sprawa przeciwko skarbowi państwa, ograniczenie wykonalności, upływ terminu do zaspokojenia, zażalenie, rozpatrywanie wniosku, wniosek o wstrzymanie, ocena braku, wniesienie zarzutów
Zobacz»

I ACz 2201/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 18 grudnia 2012

Data publikacji: 9 stycznia 2013

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • nakaz zapłaty, wniosek o wstrzymanie wykonalności, nadanie klauzul wykonalności, upływ terminu do zaspokojenia, wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, podstawie weksli, poznanie, rozpoznanie wniosku o wstrzymanie, prawomocne rozpoznanie wniosku, zapłata w postępowaniu nakazowym, zażalenie, kwestia wstrzymania, wydawanie zaskarżonego postanowienia, zaspokojenie roszczenia, zaopatrzenie w klauzulę wykonalności, nakaz kwot, osobne postanowienie, rozpoznanie wniosku o nadanie, wstrzymanie wykonalności nakazu
Zobacz»

I C 541/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 10 kwietnia 2015

Data publikacji: 6 października 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 31%

Wspólna treść

zapłata w postępowaniu nakazowym, pozwany, nakaz zapłaty w postępowaniu
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • zakres należności, śródmieście w warszawie, należność główna, weksel in blanco, zapłata w postępowaniu nakazowym, wystawca weksla, zobowiązanie wekslowe, pełna należność, płaszczyzna stosunku prawa, pozwany, zarzut od nakazów zapłaty, wystawiony weksel, nakaz zapłaty w postępowaniu, dłużnik wekslowy, formalne zobowiązanie, deklaracja wekslowa, spełnienie należności, podpis, poręczyciel, ubezpieczeniowe gwarancje
Zobacz»

I ACz 651/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 16 sierpnia 2013

Data publikacji: 30 sierpnia 2013

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • nakaz zapłaty, wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty, umowa pożyczki, zarzut od nakazów zapłaty, weksel in blanco, podstawie weksli, wyrażenie oceny, pozwany, postępowanie nakazowe, wniesienie zarzutów, cała kwota udzielonej pożyczki, warunek wstrzymania, wniosek o wstrzymanie nakazu, środek dowodowy na poparcie, określenie terminu zwrotu, wierzyciel, deklaracja wekslowa, dłużnik, złożenie wniosku o wstrzymanie, zaskarżalność postanowień
Zobacz»

I ACz 656/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 16 sierpnia 2013

Data publikacji: 30 sierpnia 2013

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • nakaz zapłaty, wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty, umowa pożyczki, zarzut od nakazów zapłaty, weksel in blanco, podstawie weksli, wyrażenie oceny, pozwany, postępowanie nakazowe, wniesienie zarzutów, cała kwota udzielonej pożyczki, warunek wstrzymania, wniosek o wstrzymanie nakazu, środek dowodowy na poparcie, określenie terminu zwrotu, wierzyciel, deklaracja wekslowa, dłużnik, złożenie wniosku o wstrzymanie, zaskarżalność postanowień
Zobacz»

I ACz 443/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 19 lipca 2013

Data publikacji: 14 września 2013

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • nakaz zapłaty, wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty, umowa pożyczki, zarzut od nakazów zapłaty, weksel in blanco, podstawie weksli, wyrażenie oceny, pozwany, postępowanie nakazowe, wniesienie zarzutów, cała kwota udzielonej pożyczki, warunek wstrzymania, wniosek o wstrzymanie nakazu, środek dowodowy na poparcie, określenie terminu zwrotu, wierzyciel, deklaracja wekslowa, dłużnik, złożenie wniosku o wstrzymanie, zaskarżalność postanowień
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Basiel
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Osoba, która wytworzyła informację:  Elżbieta Bieńkowska,  Elżbieta Borowska ,  Beata Wojtasiak
Data wytworzenia informacji: