Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 160/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku z 2014-06-18

XXIII Zs 107/21

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 grudnia 2021

Data publikacji: 14 kwietnia 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, prawo zamówień publicznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, unieważnienie, postępowanie skargowe, prawo zamówień publicznych, wymaganie wynikające z przepisów, podstawa do umorzenia, naruszenie przepisu ustawy, przeciwnik skargi, merytoryczne rozpoznanie skargi, komora, skarga na orzeczenie, umorzenie postępowań, spółka komandytowa, spełnienie przesłanki naruszenia, odwołanie konieczne, wyrok krajowej izby odwoławczej, warunek uchylenia, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, stanowisko wyrażone w komentarzu
Zobacz»

V Ca 1215/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 28 stycznia 2015

Data publikacji: 3 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

oferta, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, ustawa prawa, usta, urząd zamówień publicznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • oferta, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, ustawa prawa, spełnienie warunku udziału, wezwanie, uzupełnienie oferty, oświadczenie, usta, filtr, mail, oferta najkorzystniejsza, wadium, urząd zamówień publicznych, wyrok krajowej izby odwoławczej, uznanie oferty, serwer, skrzynka, złożenie wyjaśnienia
Zobacz»

I C 1181/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 17 października 2018

Data publikacji: 9 listopada 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, oferta, ustawa prawa, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, oferta, krajowa izba odwoławcza, komisja przetargowa, oferent, ustawa prawa, środek ochrony prawnej, przepis ustawy prawa, przeprowadzenie kursu, zorganizowanie i przeprowadzenie, uczestnik projektu, odwołanie, postępowanie w przedmiocie udzielenia, egzamin, procedura przetargowa, procedura odwoławcza, udzielenie zamówienia publicznego, kurs zawodowy, złożenie wyjaśnienia
Zobacz»

VI ACa 965/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 stycznia 2012

Data publikacji: 25 maja 2013

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, ustawa prawa, prezes urzędu zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, oferta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, ustawa prawa, prezes urzędu zamówień publicznych, uczciwa konkurencja, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, przepis ustawy prawa, stwierdzenie nieważności umowy, dostawa samochodów, pojazd, model, powiat, samochód osobowy klasy średniej, poduszka kolanowa, dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia, minimalny parametr techniczny, warunek zamówienia, unieważnienie umowy, oferta, żądanie stwierdzenia nieważności
Zobacz»

III C 817/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 15 lutego 2018

Data publikacji: 24 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

oferta, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, ustawa prawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • unieważnienie, oferta, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, osoba z niepełnosprawnością, udzielenie zamówienia publicznego, zakup pomocy, przetarg, ustawa prawa, słuch, sprzęt, wybór oferty, opis przedmiotu zamówienia, ocena oferty, urządzenie, termin wykonania zamówienia, dostępność, dostawa, zawarcie, wzrok
Zobacz»

I ACa 2025/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 7 grudnia 2016

Data publikacji: 5 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie o udzielenie zamówienia, prawo zamówień publicznych, oferta, ustawa prawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie o udzielenie zamówienia, lokator, uczestnictwo w postępowaniu, unieważnienie przetargu, prawo zamówień publicznych, oferta, koszt uczestnictwa, zwrot uzasadnionych kosztów, wypowiedzenie stosunku najmu, konsorcjum, przyczyna unieważnienia, adaptacja i przebudowa, ogłoszenie, zabytkowy budynek, przygotowanie oferty, opróżnienie lokalu, dokumentacja przetargowa, ustawa prawa, przetarg nieograniczony
Zobacz»

V ACa 482/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 20 lutego 2020

Data publikacji: 14 lipca 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, ustawa prawa, odrzucenie oferty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, postępowanie przetargowe, komisja przetargowa, postępowanie o udzielenie zamówienia, dokumentacja przetargowa, udzielenie zamówienia publicznego, ustawa prawa, pozwany, udostępnienie dokumentacji, odrzucenie oferty, adres poczty elektronicznej, otwarcie oferty, przetarg, wybór oferty, treść odwołania, udział w postępowaniu, wizyta pracowników, czynność odrzucenia oferty, dobra osobiste, czynność w postępowaniu
Zobacz»

IV P 1/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 28 maja 2015

Data publikacji: 23 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, ustawa prawa, udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie o udzielenie zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, ustawa prawa, przepis ustawy prawa, udzielenie zamówienia publicznego, kolektor słoneczny, urząd marszałkowski województwa, postępowanie o udzielenie zamówienia, przyczyna wypowiedzenia, aktualizacja planu, przetarg, kanclerz uczelni, korekta finansowa, ogłoszenie o zamówieniu, pracodawca, istotny warunek zamówienia, kryterium oceny ofert, zamówienie publiczne zgodnie, dostawa sprzętu komputerowego, internetowych uczelni, umowa o prace
Zobacz»

V ACa 144/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 26 października 2017

Data publikacji: 11 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, oferta, prezes urzędu zamówień publicznych, umowa, postępowanie o udzielenie zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, mysz, klawisz, krajowa izba odwoławcza, oferta, uchwała krajowa, sporne zamówienie, zatrzymanie wadium, prezes urzędu zamówień publicznych, oferent, umowa, realizacja projektu, uczciwa konkurencja, sprzęt, postępowanie o udzielenie zamówienia, narodowy plan rozwoju, część dofinansowania, termin na wykonanie umowy, pozwany, przedmiot zamówienia
Zobacz»

XXIII Ga 287/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 czerwca 2016

Data publikacji: 8 sierpnia 2018

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, prezes urzędu zamówień publicznych, ustawa prawa, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, prezes urzędu zamówień publicznych, ustawa prawa, zasada słuszności, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, postępowanie o udzielenie zamówienia, zasada zwrotu kosztów, znajdę odpowiedzi, uczestnik postępowań, przepis kodeksu postępowania cywilnego, przepis ustawy prawa, pytanie prawne, skarga na orzeczenie, prezes krajowej izby, zasada dotycząca zwrotu, udzielenie zamówienia publicznego, zwrot kosztów postępowania skargowego, stosowanie zasady, ustawodawca w ustawie, skutek wniesienia skargi
Zobacz»

V Ca 753/13

postanowienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 29 kwietnia 2013

Data publikacji: 15 sierpnia 2013

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, ustawa prawa, udzielenie zamówienia publicznego, odrzucenie oferty, zadanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, wynik zadania, ustawa prawa, zarejestrowany wniosek, ocena oferty, udzielenie zamówienia publicznego, odwołanie wykonawcy, odrzucenie oferty, oferta wykonawcy, modyfikacja, wybór oferty najkorzystniejszej, krajowa izba odwoławcza, skarga, data wpływu, uiszczony wpis, zadanie, agencja, konsorcjum firmy, cena rażąco niska, unieważnienie czynności wyboru oferty
Zobacz»

II Ca 1626/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 marca 2017

Data publikacji: 30 października 2017

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, ustawa prawa, odrzucenie oferty, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, usta, prezes urzędu zamówień
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, ustawa prawa, krajowa izba odwoławcza, wybór oferty najkorzystniejszej, przepis ustawy prawa, odrzucenie oferty, badanie i ocena oferty, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, kryterium oceny ofert, usta, środek ochrony prawnej, postępowanie skargowe, zaniechanie, opis przedmiotu zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, czynność odrzucenia, odwołanie w postępowaniu, wykluczenie wykonawcy, prezes urzędu zamówień
Zobacz»

I ACa 530/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 17 października 2019

Data publikacji: 14 kwietnia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

oferta, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, gmina, udzielenie zamówienia publicznego, urząd zamówień publicznych, ustawa prawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • oferta, unieważnienie przetargu, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, autobus zastępczy, gmina, udzielenie zamówienia publicznego, oferent, razie awarii, pozwana gmina, urząd zamówień publicznych, przewóz, otwarcie oferty, utracone korzyści, formularze ofertowe, dyscyplina finansów, ustawa prawa, uczeń, termin składania ofert, powodowa spółka
Zobacz»

XII Ga 713/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 18 lutego 2015

Data publikacji: 2 września 2015

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, ustawa prawa, cena, odrzucenie oferty, udzielenie zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, autobus, ustawa prawa, cena, odrzucenie oferty, kalkulacja, rażąco niska cena, wozokilometr, przedmiot zamówienia, uzyskanie zamówienia, przeciwnik skargi, realizacja zamówienia, cena oferty, sprzedaż biletu, ocena oferty, wyrok krajowej izby odwoławczej, udzielenie zamówienia, zespół arbitrów, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, oferta najkorzystniejsza
Zobacz»

XXIII Zs 70/21

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 października 2021

Data publikacji: 31 stycznia 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, odrzucenie oferty, ustawa prawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, odrzucenie oferty, rozwiązanie równoważne, oddalenie odwołania w sytuacji, ustawa prawa, ocena oferty, postępowanie skargowe, przedmiot zamówienia, naruszenie przepisu ustawy, warunek odwołania, niezgodność oferty, rzekomą niezgodność, jednocześnie zaskarżone orzeczenie, nieuczciwa konkurencja, przypadek stwierdzenia, powtórzenie czynności badania, nałożenie kary finansowej, skarga od wyroku, konkretny producent, orzeczenie zespołu
Zobacz»

VI Ca 365/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 6 czerwca 2017

Data publikacji: 7 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, odrzucenie oferty, prezes urzędu zamówień publicznych, cena
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, odrzucenie oferty, treść oferty, oferta wykonawcy, błąd w obliczeniu ceny, wybór oferty najkorzystniejszej, prezes urzędu zamówień publicznych, formularz cenowy, stawka podatku, odwołanie wykonawcy, postanowienie krajowej izby odwoławczej, różny stawek, badanie i ocena oferty, traktowanie wykonawców, cena, cena brutto, zaniechanie, skarga, cena oferty, kryterium oceny ofert
Zobacz»

XII Ga 178/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 6 sierpnia 2018

Data publikacji: 14 marca 2022

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, odrzucenie oferty, usta, prezes urzędu zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, uzyskanie zamówienia, odrzucenie oferty, wybór najkorzystniejszej oferty, wadium, realizacja zamówienia, branża telekomunikacyjna, usta, prezes urzędu zamówień publicznych, warunek udziału w postępowaniu, skarga, odwołanie, niezbędny zasób, postępowanie skargowe, naruszenie przepisu ustawy, zobowiązanie podmiotów, postępowanie o udzielenie zamówienia, gwarancja, umowa w sprawie zamówienia
Zobacz»

X GC 937/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 28 września 2016

Data publikacji: 29 września 2017

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

oferta, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, prawo zamówień publicznych, cena, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • oferta, najkorzystniejsza oferta, unieważnienie, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, prawo zamówień publicznych, przygotowanie oferty, budowa przedszkola, e, przedszkole miejskie, przedmiotowe zamówienie, cena, umowa, sfinansowanie, najniższa cena, interes umowny, zeznanie świadków, polisa, zawarcie umowy, koszt uczestnictwa
Zobacz»

VII Ca 343/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 27 października 2017

Data publikacji: 29 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

udzielenie zamówienia publicznego, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, oferta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • udzielenie zamówienia publicznego, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, koszt uczestnictwa, uczestnictwo w postępowaniu, wspólne ubieganie, lider konsorcjum, zwrot uzasadnionych kosztów, członek konsorcjum, mapa wektorowa, oferta, środek ochrony prawnej, uczestnik konsorcjum, wadium, przygotowanie oferty, unieważnienie, korzystanie ze środków ochrony, umowa konsorcjum, przetarg, jarząbek
Zobacz»

I ACa 2026/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 27 sierpnia 2015

Data publikacji: 21 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

prezes urzędu zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, oferta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prezes urzędu zamówień publicznych, zakładka, strona internetowa urzędu, postępowanie o udzielenie zamówienia, urząd skarbowy, postępowanie o zamówienie publiczne, przedmiotowy wykaz, na stronie, udzielenie zamówienia publicznego, dobre imię, wykluczenie, oświadczenie, naruszenie dobra osobistego powodów, pierwsza odsłona, stosowanie przepisów o zamówieniach, przepis o zamówieniach publiczny, oferta, zmieniony wyrok sądu okręgowego, zielona góra, ochrona osób i mienia
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Basiel
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Osoba, która wytworzyła informację:  Jarosław Marek Kamiński,  Jadwiga Chojnowska
Data wytworzenia informacji: